Termeni și condiții.

PREAMBUL

Site-ul f5.ro este administrat de societatea F5 Digital SRL, având următoarele date de identificare:

 • Cod Unic de Inregistrare: 32690855
 • Registrul Comerțului: J08/85/2014
 • Capital social: 400 lei
 • Sediul: Comuna Sânpetru, Sat Sânpetru, str. Pinului nr. 1, jud. Brașov, Romania
 • Telefon: 0724 533 913
 • Email: refresh@f5.ro

DEFINIȚII ȘI TERMENI

Utilizarea acestui site implică acceptarea tacită a termenilor și a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă întelegerea (contractul) dintre părți. f5.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și termenii și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. Prin urmare, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați. În caz de divergență sau neînțelegeri între f5.ro și client, se vor aplica termenii și condițiile valabile la momentul solicitării (comenzii).

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul f5.ro.
Prestator –  F5 Digital SRL
Servicii – orice serviciu menționat în cadrul site-ului, și care poate fi furnizat de către prestator, clientului.

CONFIDENȚIALITATEA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

Scopul și durata prelucrării datelor personale

În conformitate cu Legea nr. 190/2018 și Regulamentul 2016/679/UE (numit în continuare GDPR), F5 Digital SRL colectează și administează în condiţii de maximă siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate voluntar de către utilizatori prin intermediul site-ului f5.ro

În calitate de operator, F5 Digital SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, numai în scopul bunei desfășurari a urmatoarelor activități:

 • asigurarea accesului utilizatorilor la serviciile site-ului
 • trimiterea de buletine informative electronice periodice (newsletter)
 • statistici de utilizare a site-ului
 • pentru a oferi utilizatorului o experiență de navigare personalizată pe site

Datele cu caracter personal furnizate de către utilizator vor fi prelucrate pentru a executa buna desfășurare a activității de navigare pe site și nu mai mult de 10 ani de la data furnizării către prestator de către utilizator a datelor sale.
 

Datele personale pe care le prelucrăm

În scopul procesării și administrării solicitărilor online precum și a facilitării comunicării inițiate de către utilizator, prin intermediul formularului de contact, solicităm și stocăm următoarele informații:

 • nume și prenume
 • email
 • telefon
 • adresă IP

În scopul procesării și administrării comunicării de tip newsletter, solicităm și stocăm următoarele informații:

 • nume și prenume
 • email

 

Politica de utilizare a cookie-urilor

Cookie-urile site-ului f5.ro sunt folosite pentru următoarele scopuri: buna funcționare a site-ului, analiza traficului vizitatorilor pe site în scopul îmbunătațirii serviciilor și opțiunilor oferite.

Prin utilizarea serviciilor noastre, utilizatorul își exprimă acordul cu privire la faptul că site-ul folosește cookies și alte tehnologii similare in scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru, în vederea analizării traficului, a protectiei anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate.

Cookie-urile sau tehnologiile similare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul utilizatorului la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate pe site. Utilizatorul poate opta pentru blocarea cookie-urilor din browser, însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect. Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul își exprimă consimțământul expres și neechivoc în legătură cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate.

Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situații când datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experiență adaptată preferințelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.
 

Drepturile de care beneficiază utilizatorii

Conform GDPR, utilizatorii site-ului f5.ro beneficiază de urmatoarele drepturi cu privire la datele lor personale prelucrate de către noi:

 • dreptul de acces și informare privind datele personale prelucrate
 • dreptul la rectificarea datelor personale
 • dreptul la ştergerea datelor personale
 • dreptul la restricţionarea prelucrării datelor personale
 • dreptul la portabilitatea datelor personale
 • dreptul de a depune plângere la organele abilitate

Utilizatorii site-ului f5.ro își pot exercita aceste drepturi printr-o solicitare scrisă la adresa de email gdpr@f5.ro.
 

Protecția datelor personale

F5 Digital SRL utilizează pentru site-ul f5.ro instrumente de securitate informatică și măsuri organizatorice care au ca scop minimizarea riscului scurgerii sau distrugerii datelor personale ale utilizatorilor.

Folosim cele mai sigure și moderne sisteme software de protecție (firewall, antivirus, anti-spam, criptare a datelor), precum și proceduri eficiente și sigure de acces, prelucrare, backup și recuperare a datelor.

De asemenea întreaga experiență de navigare pe site se realizează la un nivel ridicat de criptare HTTPS/SSL.

F5 Digital SRL prin f5.ro se obligă ca datele colectate ale utilizatorului să fie folosite numai în scopurile declarate și să nu facă publice, să vândă sau să transfere datele cu caracter personal ale utilizatorului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate, cu excepția situațiilor în care, conform regulamentelor în vigoare, avem obligația de a da curs demersurilor legale ale organelor abilitate.

ALTE ASPECTE LEGALE

 

Drepturile de proprietate intelectuală

f5.ro este autorul site-lui și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației naționale și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, etc, sunt proprietatea sau sunt licențiate de către f5.ro pentru a fi folosite. Conținutul site-ului, nu poate fi, integral sau parțial, reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al F5 Digital SRL.

 

Răspundere

Societatea noastră F5 Digital SRL nu garantează că site-ul, serverele pe care este gazduit sau e-mailurile trimise de la f5.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potential dăunător, că nu conțin erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, f5.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Informațiile incluse pe f5.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință.

 

Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea, total sau parțial, sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, parțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.

 

Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă si jurisdicția

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între F5 Digital SRL prin f5.ro și utilizatori va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească pe a cărei rază teritorială se află sediul F5 Digital SRL. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.